Modlitwa do sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowująca nas do beatyfikacji na 12 września 2021 r, która odbędzie się w Warszawie 

     Modlitwa o wstawiennictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński

Opiekunie wszystkich Polaków

Orędowniku w każdej trudnej sytuacji

rodaków Ojcze narodu Polskiego

Obrońco uciśnionego

Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo

do Boga jedynego [ intencja..]

Wiem, że nie opuścisz mnie

w potrzebie Ty wspierałeś

w trudach każdego człowieka

Głosiłeś dobrą nowinę

Broniłeś od złego

Pomagałeś podnieść z upadku,

ofiarując całego siebie

Wierzę, że i teraz wstawiasz

się za nami do Boga Miłosiernego

Wypraszając łaski ze

Świętymi w Niebie

Ojcze Nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

wyszynski1.jpg

                                                   AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,
radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co
posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się
mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina,
parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

jasna-gora-4-1-678x381.jpg