Apel Biskupa Pelplińskiego w sprawie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie

 

Siostry i Bracia,

Stojąc w obliczu szaleństwa wojny na Ukrainie, odczuwamy niepokój i troskę, ale też wierzymy, że Bóg jest większy i silniejszy od zła. W naszych sercach jest solidarność i wola pomocy wobec tych, którzy cierpią w wyniku agresji i inwazji.

W związku z powyższym proszę, aby w każdym kościele i kaplicy w diecezji pelplińskiej modlono się codziennie w intencji pokoju. Ta modlitwa niech stanie się również naszą osobistą i rodzinną.  Dzisiaj oraz w Środę Popielcową odśpiewamy  Suplikacje, prosząc Miłosiernego Boga o zmiłowanie oraz obronę od powietrza, głodu, ognia i wojny. Ponadto Środa Popielcowa – zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka – niech będzie także dniem postu w intencji pokoju.

Siostry i Bracia, jestem przekonany, że w każdym z nas jest również potrzeba wyrażenia solidarności z potrzebującymi naszego wsparcia w materialny sposób. Stąd dzisiaj i w najbliższą środę po Mszach Świętych organizujemy zbiórkę do puszek na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie, a zwłaszcza dla uchodźców, którzy przybędą, szukać schronienia w Polsce. Akcję pomocy będzie koordynować Caritas diecezjalna wraz z Caritas Polska. Jako diecezja przygotowujemy się również do przeznaczenia miejsc, w których mogliby zostać przyjęci uchodźcy z Ukrainy, a ponadto wszystkie środki zebrane w ramach corocznej, wielkopostnej akcji „Skarbonka Miłosierdzia”, zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom.

Ogarniając modlitwą naszych bliźnich z Ukrainy, przeżywających pewnie najtrudniejsze chwile w życiu,  proszę raz jeszcze Was o modlitwę, zaufanie Bogu i okazanie pomocy materialnej braciom i siostrom, których dotknęła tragedia wojny. Prosząc Pana Życia o zmiłowanie i pokój, z serca wszystkim błogosławię.

Wasz biskup
+ Ryszard Kasyna

                                     Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

kosciol.golubie.jpg

Relikwie Św Jana Pawła II są w naszej parafii. Co się na to złożyło: Otóż moim marzeniem jako księdza proboszcza było zawsze, by mieć relikwie Św. Jana Pawła II- w parafii i to z różnych względów, choćby z tego, że kiedy miałem święcenia kapłańskie w Pelplinie 23 maja roku 1999, to w tym czasie w Pelplinie 6 czerwca był Jan Paweł II z wizytą Apostolską w Pelplinie. Pamiętam do dziś wspólną modlitwę w katedrze Pelplińskiej z Janem Pawłem II specjalnie zorganizowaną tylko dla neoprezbiterów. Byłem też w Częstochowie, jak był Papież wtedy to po raz pierwszy szedłem pieszo do Częstochowy. Kiedy Papież Jan Paweł II zmarł w 2005 roku miałem to szczęście, że pojechałem pielgrzymką autokarową do Rzymu na Jego pogrzeb

Relikwie Św, Jana Pawła II otrzymaliśmy myślę zrządzeniem Bożej Opatrzności 7 października 2021 roku w święto Matki Bożej różańcowej. W Gołubiu był brat zakonny ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego Marian Markiewicz, z którym się spotkałem i od którego mamy relikwie dla naszej parafii. Brat Marian, jak mówił osobiście zawoził Kardynała Karola Wojtyłę na konklawe, towarzyszył w niektórych wydarzeniach z życia Jana Pawła II, m.in. strzygł Papieża. W zeznaniach brata Mariana czuło się szacunek do papieża i uznanie Papieża już za życia za osobę wyjątkową, zatroskaną o Boga dla każdego człowieka, którego papież spotkał w życiu.

Relikwie, które posiada nasza parafia posiadają certyfikat ważności, i są stopnia I, a mieszczą w sobie włos Sw Jana Pawła II

Sprawę relikwii przedstawiłem Ks. Biskupowi Ryszardowi w czasie jak u nas było bierzmowanie czyli 23 października tego roku. Biskup po zapoznaniu się z certyfikatem relikwii i całą historią, którą teraz słyszycie zaakceptował i zgodził się, by relikwie zostały umieszczone u nas w Kościele.

Wiedzmy, że relikwie nie są tylko do oglądania, ale również do uczczenia adoracji, nabożeństw, modlitw i świadectwa życia zgodnego z nauczaniem świętego. A to już nasze zadanie i zobowiązanie. Gościliśmy P. Izabelę Kopeć, związaną ze Św Janem Pawłeł II, gdyż śpiewała Hymn na beatyfikację w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II

Szukamy zatem osób rzeczy czy zdarzeń, symboli, które uwznioślą kult Św Jana Pawła II. Mam nadzieje że tutaj w Gołubiu rozkrzewimy kult Jana Pawła II tym bardziej ze mamy Szkołę im Św, Jana Pawła II i Różę różańcową Św Jana Pawłą II, którą poprosiłem, aby wsparła relikwiarz potrzebny do umieszczenia relikwii. Dziękuję, że Róża się włączyła do pomocy na tak zacny cel. Miejscem umieszczenia relikwii będzie pod obrazem Jana Pawła II w specjalnej mocnej obudowie, tak, by nikt nie mógł samoczynnie sobie otworzyć lub wziąć relikwii. W tym celu działa już nasz parafianin, któremu już teraz dziękuję za zaangażowanie i pozytywne podejście do sprawy relikwii.

Cieszy mnie ten fakt i jestem Bożej Opatrzności i Matce Najświętszej wdzięczny, że tak się losy potoczyły, że na będziemy mieli w naszej świątyni relikwie św Jana Pawła II Papieża rodziny. Dziękuję Bratu Marianowi i pomocnym w tym temacie ludziom, którzy tak sprawili, że to wszystko można było załatwić. Św. Janie Pawle II – Módl się za nami.

Drodzy parafianie. Szanowni Goście, Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może,niech daje siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym umacniają naszą  wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych szczególnie w Eucharystii. Życzę Błogosławionych Świąt i radosnego świętowania.